098.3748.712

contact@mvtechgroup.vn

Nền tảng Truyền thông doanh nghiệp E-Place

Trong bối cảnh nhân sự chuyển dịch liên tục, việc truyền thông và nâng cao chất lượng kết nối nhân lực trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp. Với mong muốn biến văn hóa nội bộ và mức độ gắn kết trở thành ưu thế cạnh tranh và tạo ra nhiều giá trị thiết thực, MVTech cung cấp Nền tảng truyền thông doanh nghiệp E-Place, nhằm hỗ trợ Truyền thông và Trao đổi nội bộ trực tuyến tiên tiến nhất, được các chuyên gia đánh giá cao.

Giải pháp hiệu quả cho Truyền thông của doanh nghiệp với các chức năng nổi bật

• Cộng đồng & Bảng tin

• Video trực tuyến

• Xem thông tin & Đặt lịch hẹn cấp trên

• Thư viện kiến thức

• Lịch sự kiện

• Kênh trao đổi

• Khảo sát và đo lường phản hồi

• Tích hợp tùy chỉnh

Giải pháp đem lại những lợi ích

Truyền đạt thông tin từ trên xuống:

• Đúng đối tượng, trực tiếp

• Thông tin chính xác không sai lệch, đúng thời điểm

Thông tin phản hồi từ dưới lên:

• Tiếp nhận và lắng nghe mọi thông tin phản hồi kịp thời

• Lắng nghe cả những dữ liệu phi ngôn ngữ.

Kiểm soát giao tiếp và đo lường mức độ thỏa mãn

• Kiểm soát và nắm bắt được giao tiếp trong các cộng đồng

• Đo lường mức độ gắn kết và mức độ thỏa mãn

Nền tảng Truyền thông doanh nghiệp E-Place

Hệ thống có tính năng phân quyền ưu việt, dễ dàng sử dụng và quản lý. Thuận tiện để Tổ chức, Xây dựng, Vận hành, Khai thác:

  • Lập kế hoạch, tổ chức sản xuất, tổ chức chương trình
  • Lập biểu mẫu báo cáo hàng tháng, quý, đánh giá hiệu quả
  • Phân định vai trò của đơn vị nhận báo cáo đánh giá
  • Bảng biểu báo cáo hàng ngày, hàng giờ
Nền tảng Truyền thông doanh nghiệp E-Place

Xem chi tiết về sản phẩm Nền tảng E-Place tại đây.

Leave a Reply

Liên hệ

© 2022 MVTech Group