098.3748.712

contact@mvtechgroup.vn

Giải pháp SYSDIG CNAPP

Giải pháp SYSDIG CNAPP là một trong những giải pháp bảo mật về Cloud được đánh giá cao nhất trên thế giới, chứng nhận bởi các tổ chức uy tín: Gartner, G2
Được triển khai tại nhiều khách hàng trên thế giới

Ưu điểm công nghệ:

  • Nằm trong số ít hãng hỗ trợ đầy đủ công nghệ CWPP, CIEM, CSPM
  • Bảo mật trên cả môi trường Public & Private Cloud, Docker, K8s
  • Góc nhìn đầy đủ (ko điểm mù), xử lý theo mức độ ưu tiên, fix lỗi ngay tại source giúp tối ưu thời gian.
Giải pháp SYSDIG CNAPP
Giải pháp SYSDIG CNAPP

USE CASE

Cho phép tổ chức thực hiện giám sát và xác thực việc tuân thủ các cấu hình theo tiêu chuẩn, từ đó đưa ra cảnh báo cho các cấu hình sai và rủi ro có thể đối mặt.

ØCho phép tổ chức dễ dàng triển khai & thực thi các chính sách ít đặc quyền nhất bằng cách khám phá & giảm thiểu vượt quyền chỉ trong vài phút. Điều này giúp tổ chức hạn chế vấn đề vượt quyền, giúp thu hẹp đáng kể các lỗ hổng an ninh.

ØCho phép tổ chức kiểm tra tính tuân thủ & quản trị tự động liên tục nhằm vừa đáp ứng các tiêu chuẩn chung, vừa không gây gián đoạn các hoạt động của hệ thống.

ØCho phép tổ chức phát hiện các hoạt động, hành vi hoặc luồng kết nối đáng ngờ trên các tài khoản, dịch vụ tại thời gian thực (vd: Kết nối port SSH nhưng chưa xác thực MFA…).

Giải pháp SYSDIG CNAPP

Tại sao giải pháp CNAPP lại quan trọng với bạn?

Giải pháp SYSDIG CNAPP là một giải pháp bảo mật ứng dụng đám mây bản địa (Cloud-Native Application Protection Platform – CNAPP) giúp doanh nghiệp phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa bảo mật trong các ứng dụng đám mây. Nó có thể bảo vệ, kiểm soát, giám sát, phân tích và quản lý các truy cập đặc quyền trên nhiều môi trường và nền tảng.

Giải pháp SYSDIG CNAPP

Liên hệ

© 2022 MVTech Group