098.3748.712

contact@mvtechgroup.vn

Giải pháp SnanerNow từ hãng bảo mật Secpod

Secpod - đơn vị cung cấp giải pháp quản lý lỗ hổng và an ninh mạng

SecPod là một công ty cung cấp sản phẩm và công nghệ bảo mật dựa trên mô hình SaaS. Sản phẩm SanerNow giúp tổ chức đánh giá rủi rô, phát hiện lỗ hổng, phân tích mối đe dọa, sửa chữa cầu hình sai, duy trì cập nhật cho tất cả các thiệt bị quản lý. Tuân thủ các tiêu chuẩn chính sách thông qua một nền tảng quản lý và bảo mật điểm cuối duy nhất.

Giải pháp SnanerNow từ hãng bảo mật Secpod

Điểm nổi bật của giải pháp Secpod

Nền tảng Cyberhygiene SanerNow

Nền tảng này được sử dụng bởi các doanh nghiệp và MSP trên toàn cầu để bảo vệ và quản lý các điểm cuối của họ. Nó cung cấp khả năng nhìn thấy liên tục môi trường tính toán, xác định lỗ hổng và cấu hình sai lầm, giảm thiểu các lỗ hổng và giúp tự động hóa các quy trình bảo mật

Quản lý lỗ hổng (CVEM)

Với SanerNow, tổ chức có thể liên tục xác định, phát hiện, ưu tiên và khắc phục các lỗ hổng, thiếu bản vá, cấu hình sai, độ lệch trong kiểm soát bảo mật, và các biến dạng trong tư duy bảo mật. Đây là một nền tảng tích hợp đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

Thách Thức Đã Được Định Rõ

SanerNow đối mặt với những thách thức như phát hiện và ưu tiên hóa, giúp cho bộ phận IT trở nên tốt hơn, khắc phục nhanh chóng, tuân thủ liên tục, và quản lý endpoint. Nó trang bị đội ngũ an ninh mạng khả năng ngăn chặn tấn công mạng.

Phương pháp sáng tạo của SecPod

Giải pháp của SanerNow quản lý lỗ hổng và cam kết với an ninh tích cực khiến Secpod trở thành một nhà cung cấp quan trọng trong hệ thống an ninh mạng.

Xây dựng nền bảo mật vững chắc với SanerNow

SecPod cho phép bạn lựa chọn những công cụ phù hợp nhất với bạ, giúp bạn luôn đi trước những kẻ tấn công nhờ vào kho thư viện khổng lồ. Các mô-đun điều khiển Hiển thị, Phát hiện, Ưu tiên và Khắc phục được xây dựng trên một nền tảng duy nhất.

Giải pháp SnanerNow từ hãng bảo mật Secpod

Liên hệ

© 2022 MVTech Group