098.3748.712

contact@mvtechgroup.vn

GIẢI PHÁP ONE IDENTITY PAM/IAM

Giải pháp tốp đầu thế giới về IAM/PAM, được Gartner, IDC… đánh giá rất cao.

Khách hàng: 80 khách hàng trong Fortune 100, hơn 11000 khách hàng trên thế giới.

Ứng dụng nổi bật:

-Quản lý truy cập thông qua các hình thức: đăng nhập một lần (single sign-on) và federation, thư mục và hợp nhất danh tính, di trú và quản lý, xác thực và quản lý mật khẩu.

-Quản lý đặc quyền để trao quyền cho các tổ chức quản lý tài khoản đặc quyền

-Quản lý nhận dạng

image95
image94
image93
image97
image96

Giải pháp ONE IDENTITY PAM/IAM là gì?

Giải pháp ONE IDENTITY PAM/IAM là một giải pháp bảo mật định danh và truy cập (Identity and Access Management – IAM) và quản lý truy cập đặc quyền (Privileged Access Management – PAM) giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro bảo mật và tuân thủ các quy định. Nó có thể bảo vệ, kiểm soát, giám sát, phân tích và quản lý các truy cập đặc quyền trên nhiều môi trường và nền tảng. Nó cũng có thể phân loại, gắn thẻ và quản lý các định danh và truy cập của người dùng tới các ứng dụng, dữ liệu và hệ thống.

GIẢI PHÁP ONE IDENTITY PAM/IAM

 Bạn có thể bảo vệ, kiểm soát, giám sát, phân tích và quản lý các truy cập đặc quyền trên nhiều môi trường và nền tảng. Linh hoạt hoàn toàn để cung cấp thông tin xác thực đầy đủ khi cần thiết hoặc hạn chế truy cập theo các mô hình hoạt động Zero Trust và least-privileged.

Kho mật khẩu đặc quyền

Tự động hóa, kiểm soát và bảo mật quy trình cấp thông tin xác thực đặc quyền với quản lý truy cập dựa trên vai trò và quy trình làm việc tự động. Ngoài ra, bạn có thể quản lý mật khẩu từ mọi nơi với gần như mọi thiết bị.

ONE IDENTITY PAM/IAM

Liên hệ

© 2022 MVTech Group