098.3748.712

contact@mvtechgroup.vn

Giải pháp DLP – Endpoint Protector

Mối đe dọa hàng đầu đối với dữ liệu của tổ chức và các nghĩa vụ về tuân thủ dữ liệu của bạn không phải từ các cuộc tấn công mạng bên ngoài, mà từ các mối đe dọa từ bên trong và mất dữ liệu do người dùng xấu tính, cẩu thả và bị ảnh hưởng. Chỉ có một giải pháp DLP – Endpoint Protector mới có khả năng bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn khỏi rời khỏi sự kiểm soát của bạn, ngay cả khi nhân viên và người dùng cuối đang làm việc ngoại tuyến.

Phòng chống thất thoát dữ liệu DLP của Cososys

Endpoint Protector là giải pháp DLP đa hệ điều hành duy nhất thực sự cung cấp bảo vệ dữ liệu thời gian thực trên các điểm cuối Windows, macOS và Linux, ngay cả khi chúng đang ngoại tuyến. Được công nhận là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực DLP và các giải pháp bảo mật dữ liệu trong hơn một thập kỷ,

Endpoint Protector cung cấp cho nhóm bảo mật những thông tin cần thiết để quản lý các rủi ro bảo mật và xây dựng một chiến lược DLP ngăn chặn mọi loại dữ liệu khỏi việc chuyển giao trái phép, hoặc bị lấy cắp một cách xấu xa thông qua thiết bị lưu trữ USB, email, tải lên mạng / trình duyệt, ứng dụng tin nhắn doanh nghiệp và nhiều hơn nữa.

Giải pháp DLP - Endpoint Protector

Bảo vệ thông tin sở hữu trí tuệ của công ty, thông tin cá nhân nhận dạng (PII), dữ liệu tài chính hoặc các loại dữ liệu quy định khác mà không ảnh hưởng đến năng suất.

Bảo vệ Sở Hữu Trí Tuệ (IP)

Endpoint Protector sử dụng các công nghệ tiên tiến như phân loại văn bản dựa trên N-gram để phát hiện chính xác Sở Hữu Trí Tuệ, bao gồm mã nguồn, trong hàng trăm định dạng tệp tin, và sau đó theo dõi và kiểm soát bất kỳ chuyển giao nào để ngăn chặn việc mất dữ liệu.

Bảo vệ Thông Tin Cá Nhân Nhận Dạng (PII)

Khám phá và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân Nhận Dạng (PII) và thông tin nhạy cảm được lưu trữ trên các điểm cuối của nhân viên với mô-đun phát hiện dữ liệu của chúng tôi. Theo dõi dữ liệu và ngăn chặn sự rò rỉ dữ liệu và mất dữ liệu với một công cụ Phòng chống Mất Dữ liệu toàn diện (DLP tool)

Mối Đe Dọa Từ Bên Trong

Ngăn chặn rò rỉ dữ liệu và mất dữ liệu bằng cách áp dụng các điều khiển an ninh mạng thích hợp tại điểm cuối - từ việc ghi nhận các mối đe dọa từ bên trong tiềm ẩn cho đến chặn thời gian thực. Theo dõi người dùng cuối không tuân thủ chính sách bảo mật dữ liệu và tình huống có thể dẫn đến vi phạm chính sách hoặc rò rỉ dữ liệu..

Tuân thủ quy định

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, lPhần mềm DLP của Endpoint Protector có thể giúp các tổ chức đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu và đạt tuân thủ các quy định với HIPAA, PCI-DSS, NIST, GDPR, SOX và các quy định khác, tránh phạt và thiệt hại khác mà các cơ quan quy định áp đặt.uctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ưu điểm của giải pháp DLP bảo vệ dữ liệu theo thời gian thực

Được các quản trị viên bảo mật và các nhà phân tích công nhận vì cung cấp mức kiểm soát và chức năng chi tiết nhất trong ngành, công cụ DLP và phương pháp modul của Endpoint Protector được thiết kế để đáp ứng đúng yêu cầu của bạn về phòng chống mất dữ liệu.

 • Đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm không rời khỏi mạng của bạn bằng cách theo dõi sự di chuyển dữ liệu và kiểm soát các điểm ra, bao gồm trình duyệt web, ứng dụng nhắn tin tức thời, tải lên các dịch vụ lưu trữ đám mây, v.v.
 • Kiểm soát cổng USB & thiết bị ngoại vi. Khóa chặt, theo dõi và quản lý thiết bị. Kiểm soát chi tiết dựa trên ID nhà sản xuất, ID sản phẩm, số série và nhiều hơn nữa, để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu và mất dữ liệu không cố ý.
 • Mã hóa, quản lý và bảo vệ thiết bị lưu trữ USB bằng cách bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong quá trình truyền. Dựa trên mật khẩu, dễ sử dụng và rất hiệu quả.
 • Phát hiện, mã hóa và xóa dữ liệu nhạy cảm. Có được tầm nhìn tốt hơn về dữ liệu tại nơi lưu trữ thông qua việc kiểm tra nội dung và ngữ cảnh chi tiết thông qua quét thủ công hoặc tự động.
 • Phần cứng hoặc cài đặt máy ảo có thể triển khai trong vài phút
 • Giải pháp 3 trong 1: Kiểm soát thiết bị, DLP và MDM ( Mobile Device Management
 • Quản lý thiết bị và điểm cuối một cách dễ dàng
 • Giao diện dễ dùng, nhìn tổng quát
 • Bảo vệ cho mọi thiết bị phiên bản Windows, Mac, Linux, IOS và Android
 • Bảo vệ tích cực chống lại việc lạm dụng thiết bị và đánh cắp dữ liệu
 • Sẵn sàng cho VMware
 • Triển khai nhanh hơn 70% so với các giải pháp khác
 • Tích kiệm chi phí hơn 40% và dễ dàng vận hành

Endpoint Protector cho các máy trạm Windows/ MAC OS và Linux, máy tính xách tay và cả máy tính bảng.

Bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ các thiết bị di động. Ngăn chặn rò rỉ thông tin cố ý hoặc vô tình, tránh bị đánh cắp, mất dữ liệu hoặc nhiễm mã độc

Đảm bảo kiểm soát cho các Thiết bị và Ứng dụng

▪  Devices

▪  USB Devices*

▪  USB Drives* (normal, U3)

▪  Memory Cards* (SD, CF, etc.)

▪  CD/DVD-Burner (int., ext.)

▪  External HDDs* (incl. sATA)

▪  Printers*

▪  Floppy Drives

▪  Card Readers* (int., ext.)

▪  Webcams*

▪  WiFi Network Cards

▪  Digital Cameras*

▪  iPhones / iPads / iPods*

▪  Smartphones/BlackBerry/PDAs

▪  FireWire Devices*

▪  MP3 Player/Media Players*

▪  Biometric Devices

▪  Bluetooth Devices*

▪  ZIP Drives

▪  ExpressCards (SSD)

▪  Wireless USB

▪  Serial Port

▪  Teensy Board

PCMCIA Storage Devices

▪  E-Mail Clients

–  Outlook

–  Lotus Notes

–  Thunderbird, etc.

▪  Web Browsers

–  Internet Explorer

–  Firefox

–  Chrome, etc.

▪  Instant Messaging

–  Skype, etc.

–  Microsoft Communicator

–  Yahoo Messenger, etc.

▪  Cloud Services/File Sharing

–  Dropbox, iCloud, SkyDrive

–  BitTorrent, Kazaa, etc.

▪  Other Applications

–  iTunes

–  Samsung Kies

–  Windows DVD Maker

–  Total Commander

–  FileZilla

–  Team Viewer

EasyLock, and many moreQuản lý thiết bị di động (MDM) cho IOS vào Android

 • Áp dụng chính sách mật khẩu và bảo mật
 • Định vị thiết bị/ Khóa thiết bị hoặc xóa dữ liệu từ xa
 • Hạn chế vô hiệu hóa Icloud, Camera, Facetime,…
 • Giải pháp BYOD
Giải pháp DLP - Endpoint Protector

Ứng dụng của giải pháp Endpoint Protector

Quản lý thiết bị

Xác định quyền cho các thiết bị, người dùng hoặc máy tính trong mạng lưới

Bảo vệ nội dung khi lọc, sử dụng hoặc di chuyển

Kiểm tra tài liệu để phát hiện nội dung nhạy cảm, ghi lại và báo cáo các sự kiện liên quan đến nội dung. Chặn dữ liệu rời khỏi từ các thiết bị di động đến các ứng dụng hoặc dịch vụ trực tuyến khác

Lọc và theo dõi các tệp

Bộ lọc theo tệp chặn các loại tệp cụ thể. Theo dõi việc ghi lại dữ liệu đã được sao chép vào ra khỏi thiết bị đã được ủy quyền trước đó. Theo dõi tệp ảnh lưu một bản sao của tất cả các tệp, ngay cả những tệp đã bị xóa, đã được sử dụng liên quan đến các thiết bị được kiểm soát.

Danh sách tệp trắng

Chỉ các tệp được ủy quyền mới có thể được chuyến các thiết bị được ủy quyền. Tất cả các tệp khác sẽ bị chặn và việc chuyển đổi được báo cáo lại toàn bộ.

Quản lý bộ phận

Các bộ phận có thể được tổ chức và có các chính sách riêng biệt để có thể áp dụng quản lý các nhu cầu sử dụng thiết bị trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

Ghi lại Log hoạt động và phân tích báo cáo

Các log hoạt động trên thiết bị được lưu trữ cho tất cả các máy trạm và thiết bị kết nối, cung cấp lịch sử của từng thiết bị, máy tính cá nhân và người dùng đều được kiểm tra và phân tích chi tiết. Công cụ báo cáo, đồ họa và phân tích rõ ràng để dễ dàng xem xét các hoạt động.

Thực hiện chính sách bảo mật

Chính sách quản lý thiết bị được đơn giản hóa với các mẫu tùy chỉnh cho các nhóm người dùng xác định. Cho phép thực hiện và duy trì chính sách bảo mật một cách dễ dàng trên mạng của bạn.

Mật khẩu ngoại tuyến tạm thời/ chế độ ngoại mạng

Các PC được bảo vệ và không kết nối với mạng vẫn được bảo vệ. Để duy trì hiệu suất khi di chuyển, các thiết bị có thể tạm thời được phép thông qua chức năng Mật khẩu ngoại tuyến tạm thời.

Giải pháp DLP - Endpoint Protector

Câu hỏi thường gặp

Các giải pháp Phòng chống Mất Dữ liệu (DLP) là các công cụ bảo mật giúp các tổ chức đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm như Thông Tin Cá Nhân Nhận Dạng (PII) hoặc Sở Hữu Trí Tuệ (IP) không rời khỏi mạng doanh nghiệp hoặc đến người dùng không được truy cập. Những giải pháp này có thể xác định, quản lý và bảo vệ thông tin quý giá và tài sản kinh doanh. Bằng việc triển khai phần mềm DLP, các công ty có thể bảo vệ chống mất dữ liệu, trộm cắp và rò rỉ.

Các giải pháp Phòng chống Mất Dữ liệu (DLP) bảo vệ các loại dữ liệu nhạy cảm trực tiếp bằng cách cung cấp các chính sách bảo mật cho phép kiểm soát việc chuyển dữ liệu. Quản trị viên bảo mật có thể xác định hành động cần thực hiện khi một điều kiện nhất định được đáp ứng, chẳng hạn như chặn chuyển giao hoặc báo cáo sự kiện. Một phần mềm DLP thường thực hiện cả kiểm tra nội dung và phân tích ngữ cảnh của dữ liệu đang di chuyển trên mạng, đang sử dụng trên thiết bị điểm cuối được quản lý và nằm yên tại các khu vực lưu trữ hoặc trên máy tính để bàn, laptop, v.v. Ngoài việc tạo chính sách, các sản phẩm này bao gồm quản lý tập trung và quy trình thi hành.

Các giải pháp Phòng chống Mất Dữ liệu (DLP) giúp các công ty bảo vệ thông tin kinh doanh quý giá như dữ liệu khách hàng hoặc sở hữu trí tuệ, cũng như giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu có thể dẫn đến tổn thất kinh tế, rủi ro danh tiếng hoặc vấn đề pháp lý. Các tổ chức áp dụng một công cụ DLP có thể đảm bảo bảo vệ chống cả mối đe dọa từ bên trong do hành vi xấu hoặc cẩu thả, cũng như đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của các quy định bảo vệ dữ liệu như GDPR, PCI DSS, HIPAA hoặc CCPA.

Các giải pháp Phòng chống Mất Dữ liệu (DLP) trên Điểm Cuối giúp các tổ chức bảo vệ dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trên máy tính xách tay, máy trạm và các thiết bị lưu trữ di động khác. Những giải pháp này bảo vệ dữ liệu bất kể vị trí vật lý của điểm cuối, cung cấp khả năng khám phá nội dung cũng như các hành động khắc phục khác nhau. Với DLP trên điểm cuối, bạn có thể chọn các cấp độ tin cậy khác nhau cho các thiết bị dựa trên các tiêu chí cụ thể.

Đăng ký tư vấn giải pháp DLP

MVTech hiện là đơn vị cung cấp các giải pháp bảo mật dữ liệu DLP độc quyền của nhiều hãng như: Comforte, CoSoSys, Fasoo,… Các giải pháp chúng tối đem tới đều là các giải pháp tốt nhất thế giới được đánh giá bởi Gartner và nhiều tổ chức khác trên thế giới tin tưởng. Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ hỗ trợ của các công ty cung cấp sản phẩm bảo mật. Chúng tôi cam kết đem tới cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, đầy đủ tính năng và bảo vệ toàn diện.

Đăng ký thông tin tư vấn

  Liên hệ

  © 2022 MVTech Group