098.3748.712

contact@mvtechgroup.vn

Giải pháp bảo mật mô phỏng hành vi tấn công BAS

Trong bối cảnh mối đe dọa mạng đang phát triển nhanh chóng ngày nay, các tổ chức phải luôn phải cảnh giác và chủ động trong các biện pháp bảo mật của mình. Giải pháp mô phỏng hành vi tấn công ( Breach and Attack Simulation – BAS) là một phương pháp an ninh mạng cải tiến sử dụng các công cụ tự động để liên tục mô phỏng toàn bộ vòng đời tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng của tổ chức.

Bằng cách sử dụng giải pháp BAS, các tổ chức có thể xác định các lỗ hổng, từ đó đưa ra các ưu tiên khắc phục cũng như cải thiện hệ thống để giảm thiểu các mối đe dọa tiềm ẩn. Với tính năng báo cáo theo thời gian thực và cập nhập liên tục ngay cả khi không có kết nối Internet, giải pháp BAS cho phép các nhóm bảo mật đưa ra các đánh giá và tiếp cấp mối đe dọa vào trung tâm an ninh mạng.

BAS là gì
BAS là gì

Giải pháp mô phỏng hành vi tấn công BAS là gì?

Mô phỏng hành vi tấn công BAS là một phương pháp được Gartner đánh giá bảo bảo mật chủ động cho phép tổ chức đánh giá tình trạng bảo mật của họ bằng cách mô phỏng các cuộc tấn công an ninh mạng trên toàn thế giới theo thời gian thực vào hệ thống cơ sở dữ liệu của bạn. Để từ đó tìm ra các lỗ hổng trên hệ thống mà bạn có thể mắc phải.

Cách tiếp cận của BAS tiên tiến hơn các phương pháp truyền thống. BAS cho phép quét lỗ hổng, kiểm tra khả năng thâm nhập vào hệ thống và đưa ra các cảnh báo về tình trạng bảo mật của tổ chức trước khi nó xảy ra. Thay vì chỉ phát hiện ra và cảnh báo, BAS sẽ chỉ ra phương thức và đường đi để có thể xâm nhập qua hệ thống của bạn.

Bằng cách mô phỏng các phương thức tấn công khác nhau, bao gồm các cuộc tấn công xâm nhập vào hệ thống mạng, email, database, endpoint,… Giải pháp BAS giúp tổ chức xác định các lỗ hổng và điểm yếu tiềm ẩn trong hệ thống của họ trước khi những kẻ tấn công có thể khai thác chúng. Những mô phỏng này tạo ra các báo cáo chi tiết từng lỗ hổng bảo mật, cho phép các tổ chức ưu tiên các nỗ lực khắc phục dựa trên mức độ rủi ro

 

Giải pháp mô phỏng hành vi tấn công BAS hoạt động như thế nào?

BAS bằng cách bắt chước các cách thức, chiến lược, kỹ thuật và quy trình (TTPs) được tội phạm mạng đã sử dụng trong thực tế để xác định các lỗ hổng và đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp bảo mật của tổ chức.

Cách thức hoạt động của Picus Bas
Cách thức hoạt động của Picus Bas

Trong quá quá trình mô phỏng, nền tảng BAS liên tục giám sát các biện pháp bảo mật của tổ chức, bao gồm cả:

 • Hệ thống tường lửa (Next-Generation Firewalls- NGFW)
 • Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS
 • Hệ thống ngăn chặn xâm nhập IPS
 • Phần mềm chống vi rút và chống phần mềm độc hại( Anti malware Software)
 • Endpoint Detection and Response EDR
 • Data Leakage Prevention DLP
 • Security Information and Event Management (SIEM) solutions
 • Email gateway

Để đánh giá mức độ hiệu quả của chúng trong việc phát hiện, ngăn chặn và giảm thiểu cuộc tấn công mô phỏng. Nền tảng này cũng thu thập dữ liệu có giá trị về tiến trình của cuộc tấn công, cung cấp cho tổ chức thông tin các rủi ro và lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống bảo mật của họ.

Sau khi hoàn thành mô phỏng, BAS sẽ tạo một báo cáo toàn diện nêu chi tiết các phát hiện. Bao gồm các lỗ hổng đã phát hiện được, hiệu suất kiểm soát bảo mật và các đề xuất khắc phục tình trạng này. Thông tin này cho phép tổ chức ưu tiên cải thiện bảo mật và tự bảo vệ mình tốt hơn trước các mối đe dọa dình dập.

Tại sao BAS lại quan trọng đối với hệ thống an ninh mạng của bạn

Giải pháp mô phỏng hành vi tấn công BAS rất quan trọng vì nó cho phép các tổ chức chủ động đánh giá tình trạng bảo mật của họ và xác định các lỗ hổng trước khi chúng bị tội phạm mạng khai thác. Thông qua mô phỏng các kịch bản tấn công thực tế đang được triển khai trên thế giới, BAS tìm kiếm và cung cấp những thông tin giá trị nhằm cải thiện việc kiểm soát bảo mật.

Giải pháp BAS giúp các tổ chức:

 • Đảm bảo an toàn an ninh mạng của hệ thống
 • Giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra
 • Giảm thiểu khả năng bị tấn công mạng thành công

BAS đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược an ninh mạng toàn diện, đảm bảo rằng các tổ chức luôn đi trước những kẻ tấn công một bước và duy trì khả năng phòng thủ mạnh mẽ.

 

Lợi ích của BAS là gì?

Kiểm tra liên tục các biện pháp kiểm soát bảo mật

Mặc dù các biện pháp bảo mật truyền thống như Red Team và Penetration Testing yêu cầu các chuyên gia bảo mật cần phải đánh giá chất lượng bảo mật đối với cơ sở hạ tầng của tổ chức, nhưng các phương pháp này không thể đo lường được hết toàn bộ các biện pháp bảo mật. Điều này sẽ dẫn đến các rủi ro tiềm ẩn khi không được đánh giá tới có thể là lỗ hổng để tin tặc sử dụng nhằm xuyên thủng các hệ thống bảo mật. Với việc kết hệ thống các công nghệ tiên tiến và tự động, BAS sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống và liên tục kiểm tra không để bỏ sót bất kỳ điểm nào. Tại mỗi vị trí, hệ thống sẽ sử dụng lần lượt từng phương thức để có thể xuyên thủng được qua hệ thống bảo mật. Nếu như hệ thống có thể chạm tới các dữ liệu hoặc xuyên qua được lớp bảo mật nào sẽ để lại cảnh báo về cách thức và điểm yếu tại khu vực đó.

Tính liên tục của BAS:

 • Không hạn chế phạm vi thử nghiệm
 • Không bị ảnh hưởng hay giới hạn bởi người vận hành
 • Không sử dụng hay chiếm dụng tài nguyên của hệ thống
 • Chỉ ra các lỗ hổng và đưa ra các đề xuất khắc phục
 • Được thực hiện liên tục, không gián đoạn ngay cả khi không có kết nối internet

Giải pháp bảo mật mô phỏng hành vi tấn công BAS

Vận hành theo MITER ATT&CK

Việc tích hợp MITER ATT&CK trong giải pháp BAS mang lại cho các chuyên gia bảo mật một nguồn tài nguyên quý giá và giải quyết các vấn đề về kỹ thuật. Vối việc đối chiếu các kỹ thuật tấn công, nó cho phép mô phỏng có thể tùy chỉnh nhắm mục tiêu vào các mối đe dọa cụ thể, nâng cao sự chính xác và hiệu quả của các đánh giá bảo mật.

Giải pháp bảo mật mô phỏng hành vi tấn công BAS

Báo cáo kết quả và đề xuất giảm thiểu rủi ro

Một trong những lợi ích của giải pháp BAS là khả năng cung cấp các kết quả khả thi bởi lẽ khi hệ thống mô phỏng có thể đi qua được các rào cản của hệ thống, sẽ giúp cho người quản trị biết được rằng ở đây có một lỗ hổng để từ đó đưa ra các quyết định nhằm cải thiện tình trạng bảo mật.

1.Đưa ra các thông tin chi tiết

Các giải pháp BAS cung cấp những hiểu biết chi tiết về tình hình bảo mật của một tổ chức, chỉ ra các lỗ hổng cụ thể, các cấu hình sai và lỗ hổng trong việc kiểm soát bảo mật. Mức độ chi tiết cho phép các nhóm bảo mật xác định chính xác khu vực có thể xảy ra sự cố, giúp ho phân bổ được nguồn lực triển khai hiệu quả hơn.

2. Đưa ra các đề xuất ưu tiên bảo mật dữ liệu và mức độ quan trọng

Bằng cách phân tích lại kết quả các mô phỏng, BAS cho phép tổ chức ưu tiên các lỗ hổng dựa trên tác động tiềm ẩn, khả năng khai thác của chúng lên cơ sở dữ liệu. Cách tiếp cận dựa trên dữ liệu này đảm bảo rằng các mối đe dọa nghiêm trọng nhất được giải quyết trước tiên, giảm thiểu rủi ro vi phạm.

3.Khuyến nghị giảm thiểu theo khả năng

Giải pháp BAS cung cấp các đề xuất giảm thiểu theo khả năng, tính tới các yếu tố như cơ sở hạ tầng của tổ chức, các biện pháp kiểm soát bảo mật hiện có và bối cảnh mối đe dọa. Những đề xuất phù hợp hướng dẫn các nhóm bảo mật triển khai các chiến lược nhằm khắc phục mục tiêu, xử lý các bản vá, cập nhật cấu hình hoặc triển khai biện pháp bảo mật mới.

4.Giảm thời gian khắc phục lỗ hổng

Thông qua việc mô phỏng liên tục và báo cáo theo thời gian thức, giải pháp BAS giúp các nhóm bảo mật xác định và khắc phục các lỗ hổng nhanh hơn các phương pháp truyền thống. Điều này giúp giảm thời gian khắc phục, giảm thiểu cơ hội cho kẻ tấn công, tăng cường tính bảo mật và khả năng phục hồi tổng thể của tổ chức.

Bằng cách cung cấp các kết quả hữu ích và đề xuất giảm nhẹ dựa trên dữ liệu, các giải pháp BAS trao quyền cho các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt à tối ưu hóa khoản đầu từ vào bảo mật của họ. Cuối cùng là nâng cấp khả năng phòng vệ trước khi các mối đe dọa ra tăng.

Giải pháp mô phỏng hành vi tấn công BAS có thể giả lập được các cuộc tấn công nào?

Nền tảng mô phỏng hành vi tấn công BAS được thiết kế để mô phỏng nhiều tính hướng và phương thức tấn công khác nhau, bao gồm nhiều chiến thuật, kỹ thuật và quy trình (TTP) khác nhau để tội phạm tìm cách xâm nhập vào hệ thống. Một số loại tấn công phổ biến được BAS mô phỏng lại gồm:

 • Tấn công xâm nhập qua email
 • Phần mềm độc hại và Ransomware
 • Các mối đe dọa từ nội bộ hoặc truy cập không xác thực
 • Các lỗ hổng hệ thống đã biết
 • Tấn công APT nâng cao
 • Data Exfiltration

Tấn công xâm nhập qua email

Giải pháp BAS có thể mô phỏng các cuộc tấn công qua email bằng cách gửi email độc hại đến các địa chỉ cụ thể trong tổ chức. Với mục tiêu chính là kiểm tra các biện pháp kiểm soát bảo mật của cổng Email. Những mô phỏng này liên quan đến việc gửi email có chứa tệp đính kèm hoặc liên kết độc hải để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống lọc email và chính sách bảo mật của tổ chức

Trong quá trình mô phỏng, không cần có sự tương tác của con người. Trọng tâm chính là đánh giá các cổng email có thể chặn các email độc hại một cách hiệu quả hay có thể cách ly các tệp độc hại được hay không.

Phần mềm độc hại và ransomware

Giải pháp BAS có thể mô phỏng chính xác nhiều phương thức lây nhiễm phần mềm độc hại và ransomware khác nhau. Bao gồm cả cách phần mềm độc hại được tải xuống hoặc khi đã bị xóa sạch. Kẻ đánh cắp thông tin một cách lén lút hoặc việc cách tấn công vào các thiết bị đầu cuối. Kiểm tra khả năng ứng phó sự cố cũng như cơ chế phát hiện các mối đe dọa. Bằng cách xác định điểm yếu và lỗ hổng tiềm ẩn trong các biện pháp bảo mật, các tổ chức có thể ưu tiên cải thiện khả năng phòng vệ để tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa từ phần mềm độc hại và ransomware.

Khai thác các lỗ hổng đã biết

Giải pháp mô phỏng hành vi tấn công BAS có thể khai thác các lỗ hổng đã biết và mới xuất hiện theo thời gian thực. Để đảm bảo khách hàng có thể thực hiện các mô phỏng cập nhật chống lại các mối đe dọa mới nhất. Giải pháp BAS duy trì thư viện khai thác toàn diện và cập nhật liên tục. Các chuyên gia Red Team tích cực giám sát các nguồn như Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) tích hợp cùng PoC để đưa vào thư viện các mối đe dọa. Nhờ vào các cuộc mô phỏng và thư viện các lỗ hổng, BAS cung cấp cho tổ chức các thông tin có giá trị về tình trạng bảo mật của họ có thể đối diện với các rủi ro tiềm ẩn nào.

 

Những biện pháp kiểm soát bảo mật của BAS

Giải pháp BAS có thể đánh giá một loạt các biện pháp kiểm soát bảo mật trên cơ sở hạ tầng của tổ chức, giúp xác minh các điểm yếu tiềm ẩn và cải thiện tình trạng bảo mật tổng thể. Một số biện pháp kiểm soát bảo mật được kiểm tra bằng BAS bao gồm:

 • Kiểm tra an ninh mạng – Network Security Controls
 • Kiểm soát bảo mật điểm cuối – Endpoint Security Controls
 • Bảo mật thông tin qua Email – Email Security Controls
 • Bảo mật truy cập – Access Control Measures
 • Chính sách quản lý lỗ hổng
 • Bảo mật dữ liệu 
 • Kiểm soát và ứng phó sự cố

So sánh giải pháp mô phỏng hành vi tấn công BAS với các biện pháp bảo mật truyền thống

So sánh giải pháp BAS
So sánh giải pháp BAS

Bảng sau đây cung cấp sự so sánh ngắn gọn về mô phỏng tấn công và vi phạm BAS với các phương pháp đánh giá an ninh mạng truyền thống khác nhau. Bằng cách kiểm tra các khía cạnh chính, chẳng hạn như tính tự động hóa, tần suất đánh giá, xác thực kiểm soát bảo mật và thông tin chi tiết về biện pháp giảm thiểu.

 

Tiêu chí BAS Penetration Test Red Team Vulnerability Scanning
Phương thức thử nghiệm Tự động & liên tục Thủ công hoặc bán tự động Thủ công Tự động
Tần suất kiểm tra Liên tục hoặc cài đặt Cài đặt Cài đặt hoặc định kỳ Cài đặt hoặc định kỳ
Trọng tâm kiểm soát an ninh Xác nhận tính hiệu quả của kiểm soát bảo mật Khai thác & kiểm tra lỗ hổng Vi phạm phòng thủ Xác định lỗ hổng
Kịch bản tấn công trong thế giới thực Mô phỏng Limited Limited
Tốc độ và hiệu quả Cao Trung bình Thấp Cao
Chiếm dụng tài nguyên Thấp Cao Cao Thấp
Phạm vi Hệ thống/ lớp bảo mật Hệ thống/ ứng dụng Toàn bộ tổ chức Hệ thống/ ứng dụng
Đưa ra khuyến nghị, giải pháp Limited Limited Limited
Tích hợp khung bảo mật Limited Limited Limited
Định lượng số liệu Limited Limited Limited
Kiểm tra không gây ảnh hưởng Có thể gây gián đoạn Có thể gây gián đoạn Gián đoạn tối thiểu

 

Thử nghiệm mô phỏng hành vi tấn công BAS có thể gây thiệt hại cho hệ thống hoặc dữ liệu của tổ chức không?

Thử nghiệm mô phỏng hành vi tấn công BAS được thiết kế để trở thành phương pháp an toàn và không xâm phạm nhằm đánh giá tình trạng bảo mật của tổ chức. Một trong những lợi ích của BAS là khả năng mô phỏng các cuộc tấn công mà không làm lộ dữ liệu, giúp loại bỏ nguy cơ vi phạm hoặc rò rỉ dữ liệu khiến các chuyên gia lo ngại. Thử nghiệm BAS có tác động tối thiểu đến hiệu suất hệ thống, cho phép tổ chức thực hiện mô phỏng mà không có bất kỳ gián đoạn nào tới hoạt động hàng ngày. Những mô phỏng này được thực hiện trong một môi trường được kiểm soát, đảm bảo tránh được những hậu quả không mong muốn hoặc tác động lan tỏa sang hệ thống khác.

BAS trở thành một giải pháp đáng tin cậy cho đội ngũ chuyên gia CNTT khi nó không yêu cầu quét mạng xâm nhập hoặc phải tắt tường lửa. Điều này có nghĩa là cơ sở hạ tầng bảo mật hiện hữu vẫn hoạt động bình thường, không có xáo trộn gì trong quá trình thử nghiệm. Đảm bảo tính an toàn và không xâm phạm của BAS.

 

Tại sao các doanh nghiệp nên cân nhắc sử dụng giải pháp mô phỏng hành vi tấn công ?

Giải pháp BAS được đánh giá 4.9 sao trên Gartner và được coi là một trong những giải pháp kiểm tra tình trạng bảo mật hệ thống tốt nhất hiện nay. 10 đặc điểm của giải pháp BAS mà bạn nên chú ý:

 • Cập nhật liên tục theo thời gian thực các mối đe dọa hiện tại và mới nổi
 • Mô phỏng mối đe dọa trong toàn bộ vòng đời
 • Kiểm tra và đánh giá các biện pháp kiểm soát bảo mật của doanh nghiệp ( NGFW, WAF, IDS, IPS, EDR, XDR, DLP, SIEM, Email Gateway,…)
 • Mô phỏng liên tục và tự động nhiều phương thức tấn công, không yêu cầu người vận hành và phát hiện trạng thái của của các biện pháp kiểm soát bảo mật.
 • Xác thực và chỉ ra cách thức phát hiện cho nhóm SOC đánh giá và tinh chỉnh giúp đạt được hiệu quả và tốn ít thời gian hơn
 • Tùy chỉnh mối đe dọa, dựa theo mức độ ưu tiên để đạt hiệu quả nhất
 • Báo cáo theo thời gian thực và tùy chỉnh
 • Đối chiếu với MITER ATT&CK và các khung đối chiếu đe dọa về bảo mật khác
 • Dễ sử dụng và triển khai

 

Đơn vị cung cấp giải pháp bảo mật an toàn thông tin mô phỏng hành vi tấn công BAS tại Việt Nam.

MVTech hân hạnh được trở thành đơn vị cung cấp và phân phối giải pháp Picus BAS tại thị trường Việt Nam. Được hỗ trợ bởi các chuyên viên kỹ sư lĩnh vực bảo mật cùng đội ngũ chuyên gia của Picus. Chúng tôi đem tới giải pháp BAS với đầy đủ các tính năng nổi bật như: Security Control Validation, Attack Path Validation, Detection Rule Validation. Chúng tôi đem đến cho môi trường bảo mật của bạn có sự đảm bảo và vượt trội hơn trước.

Liên hệ

© 2022 MVTech Group